Lớp đã học học: Quay Phim + Dựng Phim + Kỹ Xảo

Chia sẻ: Cảm ơn Trung tâm Regedu đã mở ra lớp học Quay phim, Chương trình học rất hay và bổ ích, giúp em hiểu ra được nhiều điều. Con đường em phải đi, em đã nhìn thấy được phần tiếp theo, rất dài và nhiều thử thách. Em hạnh phúc, sung sướng khi nhìn thấy nó. Em sẽ đi tiếp con đường mới này, một bước nối sau những điều em đã làm và đang đạt được.

Chân thành cảm ơn anh Tùng vì những chia sẻ quý giá của anh trong khóa học.

Sản phẩm sau khóa họcn Quay Phim + Dựng Phim + Kỹ Xảo: 

Face: https://www.facebook.com/vi.n.thanh?ref=ts&fref=ts

Comments are closed.

Bình luận