Quay Phim Comments Off on Các hình thức quay phim phổ biến hiện nay |

Các hình thức quay phim phổ biến hiện nay

Quay phim là quá trình sử dụng thiết bị (máy quay phim nhựa, máy ghi hình, camera…) để thu lại hình ảnh của cuộc sống.  Hình ảnh này được lưu giữ, truyền tải đến các thiết bị xử lý hoặc phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Continue Reading

Read more