Kiến thức, Nổi bật, Quay Phim Comments Off on Tìm hiểu về nhiệt độ màu và ánh sáng trong quay phim |

Tìm hiểu về nhiệt độ màu và ánh sáng trong quay phim

Ánh sáng và thiết kế ánh sáng có tầm quan trọng ngay với thiết đặt máy quay. Ánh sáng ảnh hưởng đến hình ảnh của bộ phim rất nhiều và đó là lý do bộ phận ánh sáng phải làm việc trực tiếp với đạo diễn hình ảnh. Với rất nhiều loại đèn và màu sắc khác nhau, rất dễ bị rối. Dưới đây là tất cả những thứ liên quan tới ánh sáng và đèn trong phim.

Continue Reading

Read more

Uncategorized Comments Off on Nhiệt độ màu, các loại đèn và ánh sáng trường quay |

Nhiệt độ màu, các loại đèn và ánh sáng trường quay

Có nhà làm phim đã từng tuyên bố “không có ánh sáng thì không có điện ảnh”. Mặc dù là giờ ta vẫn thấy có một vài cảnh quay đen thui trong một số phim, nhưng rõ ràng, ánh sáng chính là thứ quan trọng nhất để tạo lên hình ảnh – bên cạnh máy quay. Ánh sáng không chỉ giúp cho máy quay ghi lại được hình ảnh, mà còn có thể tạo nên ngôn ngữ riêng của nó trong mỗi cảnh quay, màu sắc, tỉ lệ, tần xuất, … đều khiến cho khán giả có những cảm nhận khác nhau ở mỗi cảnh phim. Continue Reading

Read more