Giảng viên Comments Off on Nguyễn Gia Long, Giảng viên, Phóng viên quay phim VTV3 – Đài THVN |

Nguyễn Gia Long, Giảng viên, Phóng viên quay phim VTV3 – Đài THVN

Nguyễn Gia Long, Giảng viên quay phim, Phóng viên quay phim VTV3 – Đài THVN, tốt nghiệp Quay phim tại trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà nội và có hơn 15 năm làm việc ở công việc này tại Ban Giải trí, Thông tin – Kinh tế (VTV3) – Đài truyền hình Việt Nam, Hiện tại thì Gia Long đang chuẩn bị tốt nghiệp Đạo diễn tại trường Đại học sân khấu & Điện ảnh Hà nội, dù chưa tốt nghiệp đạo diễn nhưng với kinh nghiệm dày dặn nhiều năm, Long hiện đang đảm nhận một số công việc Đạo diễn hình tại cơ quan. Continue Reading

Read more