Dựng Phim Comments Off on Những yếu tố quan trọng nhất trong mô tả công việc của một người dựng phim. |

Những yếu tố quan trọng nhất trong mô tả công việc của một người dựng phim.

Có thể nói để tạo nên một bộ phim hoàn chỉnh cần có sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, nhiều con người, bên cạnh những diễn viên, những đạo diễn, những quay phim thì còn có những người khác đứng sau tạo nên thể hoàn chỉnh đó mà ít người biết đến, như công việc của một người dựng phim cũng vậy

Continue Reading

Read more