Uncategorized Comments Off on Chế độ chụp A (Aperture priority – ưu tiên khẩu độ) |

Chế độ chụp A (Aperture priority – ưu tiên khẩu độ)

Máy ảnh số nào cũng có các chế độ chụp và người dùng tuỳ ý chọn một chế độ khi chụp. Máy ảnh số như DSLR chuyên nghiệp, Mirroless cao cấp thì ưu tiên cho các chế độ cho phép người chụp can thiệp nhiều. Các máy ảnh số tầm trung & bán chuyên thì kết hợp đa dạng các chế độ tự động và một phần can thiệp của người dùng. Continue Reading

Read more