Uncategorized Comments Off on Nhiệt độ màu, các loại đèn và ánh sáng trường quay |

Nhiệt độ màu, các loại đèn và ánh sáng trường quay

Có nhà làm phim đã từng tuyên bố “không có ánh sáng thì không có điện ảnh”. Mặc dù là giờ ta vẫn thấy có một vài cảnh quay đen thui trong một số phim, nhưng rõ ràng, ánh sáng chính là thứ quan trọng nhất để tạo lên hình ảnh – bên cạnh máy quay. Ánh sáng không chỉ giúp cho máy quay ghi lại được hình ảnh, mà còn có thể tạo nên ngôn ngữ riêng của nó trong mỗi cảnh quay, màu sắc, tỉ lệ, tần xuất, … đều khiến cho khán giả có những cảm nhận khác nhau ở mỗi cảnh phim. Continue Reading

Read more