Download Comments Off on Bộ âm thanh tiếng dế miễn phí |

Bộ âm thanh tiếng dế miễn phí

(FREE)chia sẻ tài nguyên Cricket Sounds Pack – Bộ âm thanh tiếng dế kêu, với 12 files âm thanh chất lượng cao, thu bằng Zoom H5 Handy Recorder and Zoom h4n, rất phù hợp cho các dự án liên quan đến mùa hè, các cảnh về miền quê vào đếm.

Continue Reading

Read more