Lớp Đăng ký học: Dựng phim – Kỹ xảo

Chia sẻ: Tôi đã có một quyết định đúng đắn khi đăng kí học Dựng phim ở Regedu.

Tôi đã rất vui khi tham gia khóa học này. Đây là một khóa học rất lý thú và vui vẻ, không có áp lực học tập như ở các nơi khác. Đây là nơi đầu tiên trong các nơi mà tôi đã học tạo cho tôi cảm giác thích, hứng thú qua đó giúp tôi cải thiện thêm rất nhiều kiến thức về Dựng phim. Đặc biệt Thầy giáo ở đây rất tốt và nhiệt tình. Cơ sở vật chất cũng rất Ok. Tôi quyết định đăng ký tham gia thêm khóa học Kỹ xảo tại Regedu.

Cảm ơn Regedu, cảm ơn các bạn.

Face: https://www.facebook.com/mrtruong95

Comments are closed.

Bình luận