Chia sẻ: Sau khóa học Dựng phim và quay phim tại Regedu, với sự nhiệt tình và kinh nghiệm của Thầy, tôi đã nhận được rất nhiều kiến thức bổ ích. Và giờ được giữ lại làm nhân viên chính thức, đó là niềm vinh hạnh với tôi. Cảm ơn các Thầy, cảm ơn Regedu.

Sản phẩm sau khóa học Quay Phim + Dựng Phim:

 

Face: https://www.facebook.com/nguyenchuong612?fref=ts

Comments are closed.

Bình luận