LIÊN HỆ

Trung tâm đào tạo Kỹ năng Điện ảnh – Truyền hình RegEdu
P1106, 17T7 KĐT Trung Hoà Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Phone : 04 7307 9191
Hotline: 0121 303 6969
Email: daotao@reg.vn
www.reg.edu.vn

    [Gửi đi "Send"]


    Comments are closed.

    Bình luận