Đào Duy Từ, Giảng viên, Chuyên gia hậu kỳ – Hãng phim Tài liệu – Khoa học TW, Xưởng trưởng Xưởng Thu thanh – Dựng, Công ty TNHH một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học TW.

Là một người với nhiều năm kinh nghiệm dựng phim tại một trong những hãng phim lớn nhất của nhà nước, Giảng viên Đào Duy Từ cũng thường xuyên đi giảng và hướng dẫn sinh viên cho các trường Đại học như: Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà nội và một số trường khác. Đào Duy Từ hiện đang đảm nhận công việc giảng dạy các khoá học dựng phim tại RegEdu

Comments are closed.

Bình luận