Chia sẻ: Cảm ơn Regedu đã mang lại cho tôi thêm động lực để tôi tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Tôi cảm thấy chương trình học rất thú vị và bổ ích. Qua chương trình tôi đã được học nhiều điều mà tôi chưa được học hay nghe từ bất cứ trường học hoặc từ một người nào đó.

Cách học thú vị khác xa những gì ở trường, thú vị nhất là việc trải nghiệm thực tế. Tôi mong chương trình có thể kéo dài thời gian trải nghiệm và thêm nhiều thực hành hơn nữa.

Sản phẩm sau khóa học Quay Phim + Dựng Phim:

Face: https://www.facebook.com/bom.chu.7?fref=ts

Comments are closed.

Bình luận