Video Sản phẩm Comments Off on Khóa học Quay phim | Sản phẩm tốt nghiệp khóa K0516 |

Khóa học Quay phim | Sản phẩm tốt nghiệp khóa K0516

Các anh chị khóa K0516 rất nghiêm túc học tập, có những người bắt xe từ Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Lai Châu, Bắc Ninh đến TT học và còn đi thực tế xa … Trung tâm Reg Edu rất cảm ơn mọi người vì tình yêu nghề, ham học hỏi, Đây là sản phẩm do học viên khóa học quay phim K0516 thực hiện sau 15 buổi học tại Reg Edu.

Read more

Video Sản phẩm Comments Off on Phim ngắn – Chia tay thời @ |

Phim ngắn – Chia tay thời @

Read more

Video Sản phẩm Comments Off on Phim ngắn – Con Tạo (Nhóm Realtv tham gia liên hoan phim 48h) |

Phim ngắn – Con Tạo (Nhóm Realtv tham gia liên hoan phim 48h)

Read more

Video Sản phẩm Comments Off on [Short Film 48h] Kế hoạch cua gái đơn giản |

[Short Film 48h] Kế hoạch cua gái đơn giản

Read more

Video Sản phẩm Comments Off on Sản phẩm của học viên |

Sản phẩm của học viên

Read more

Video Sản phẩm Comments Off on Phim ngắn – Kết nối |

Phim ngắn – Kết nối

Read more

Video Sản phẩm Comments Off on Những hình ảnh hậu trường MV Nhật Thủy |

Những hình ảnh hậu trường MV Nhật Thủy

Read more

Video Sản phẩm Comments Off on Nở rộ phong trào làm phim độc lập |

Nở rộ phong trào làm phim độc lập

Read more