LIÊN HỆ

Trung tâm đào tạo Kỹ năng Điện ảnh – Truyền hình RegEdu
P1106, 17T7 KĐT Trung Hoà Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Phone : 04 7307 9191
Hotline: 0121 303 6969
Email: daotao@reg.vn
www.reg.edu.vn

Tên bạn (bắt buộc)

Email của bạn (bắt buộc)

Tiêu đề

Số điện thoại

Lời nhắn gửi