Thông báo kế hoạch khai giảng khóa học Dựng phim,Quay phim, After Effect tháng 03/2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức  khai giảng các khóa học trong tháng 03/2018, Trung tâm đào tạo Kỹ năng – Điện ảnh truyền hình Reg Edu thông báo lịch khai giảng như sau:

học quay phim

Liên hệ

Trung tâm đào tạo Kỹ năng điện ảnh truyền hình RegEdu

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Nam Anh, 68/116 Nhân Hòa, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 7307 9191 | Hotline: (+84) 121 303 6969
Email: daotao@reg.vn
Website: www.reg.edu.vn