Chia sẻ: Quá trình học tập tại REGEDU là một trải nghiệm hết sức ấn tượng với tôi. Kết thúc khóa học tại [R.E.G] tôi được các anh chị tại đây tạo điều kiện cho tôi tham gia vào nhóm làm phim trẻ Realtv, Giờ đây thì tôi đã làm được khá nhiều các sản phẩm truyền thông ưng ý. Cảm ơn các anh chị tại Trung tâm.

Sản phẩm sau quá trình học tập  và tham gia nhóm làm phim trẻ Realtv  tại  [R.E.G]:

 

Most often, the professors of the universities give this type of work to students as an www.topadmissionessay.com individual homework, which they have to do in a very short period of time.

Comments are closed.