• Một bộ phim sẽ cung cấp thông tin, tạo ra những cảm xúc và thử tìm một chỗ đứng trong cuộc tranh luận tư tưởng hệ [...]
  • Phim ảnh là một nghệ thuật quy mô nhất chứ không phải hay nhất [...]
  • Dựng phim là sự tìm kiếm tự do tuyệt đối [...]

 

KHÓA HỌC LÀM PHIM

  • Starts:
  • Duration: 1 tháng
  • Starts:
  • Duration: 1 tháng
  • Starts:
  • Duration: 1-2 tháng

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TIN TỨC CẬP NHẬT

View All

VIDEO SẢN PHẨM

View All